10 dạng bài tập trắc nghiệm về cấu tạo nguyên tử  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Câu tạo nguyên tử gồm: thành phần, số khối, Xác định khối lượng nguyên tử trung bình, Tìm nguyên tố, xác định tính chất của nguyên tố. Bảng tuần hoàn - định luật tuần hoàn gồm: Vị trí trong bảng tuần hoàn, Xác định 2 nguyên tố trong cùng chu kỳ, Xác định nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng, Xác định nguyên tố dựa vào phản ứng hóa học, So sánh tính chất của nguyên tố. Mời bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Hạt nhân của hầu hết các nguyên tử do các loại hạt sau cấu tạo nên
A. electron, proton và nơtron                                                   
B. electron và nơtron
C. proton và nơtron                                                                 
D. electron và proton
Câu 2: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng
A. Số proton và điện tích hạt nhân                                          
B. Số proton và số electron
C. Số khối A và số nơtron                                                       
D. Số khối A và điện tích hạt nhân
Câu 3: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử:
A. Có cùng số khối A                                                             
B. Có cùng số proton
C. Có cùng số nơtron                                                              
D. Có cùng số proton và số nơtron
Câu 4: Điều khẳng định nào sau đây là sai ?
A. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.
C. Số khối A là tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).
D. Nguyên tử được cấu tạo nên bởi các hạt proton, electron, nơtron.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu tạo từ các hạt cơ bản là p, n, e.
B. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
C. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi các hạt proton và hạt nơtron.
D. Vỏ nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap