Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Phần 3  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 3 của tài liệu Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm tiếp theo, Giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm. Tài liệu có 7 trang, mời các em học sinh tải tài liệu về tham khảo.

Câu 201. Cho 2, 3g kim loại nhóm I A phản ứng hết với H2O thì có1, 12 lít khí H2bay ra (đktc). Kim loại có nguyên tử khối là:
A. 24.
B. 23.
C. 40.
D. 9.

Câu 202. Để phân biệt dung dịch Natri clorua và dung dịch Natri florua, người ta có thể dùng thuốc thử nào trong các chất sau đây:
A. Dung dịch AgNO3.
B. Dung dịch Ba (OH)2.
C. Dung dịch Ca (OH)2.
D. Dung dịch Flo.

Câu 203. Yếu tố nào dưới đây được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men vào tinh bột đã được nấu chín để ủ ancol?
A. Chất xúc tác.
B. áp suất.
C. Nồng độ.
D. Nhiệt độ.

Câu 204. để hở lọ dung dịch H2S lâu ngày trong không khí thấy có hiện tương.
A. Không hiện tượng.
B. Kết tủa trắng.
C. Vẩn đục đen.
D. Vẩn đục vàng.

Câu 205. Số oxi hoá của nitơ trong NH4+; NO; HNO3 lần lượt là:
A. +4; +2; +6.
B. -3; -1; +5.
C. -3; +2; +5.
D. -4; -2; -5.

Câu 206. Sản phẩm tạo thành khi điện phân dung dịch NaCl loãng nguội, có màng ngăn là:
A. NaClO3, H2; Cl2.
B. NaOH, Cl2, H2.
C. NaOH, H2.
D. NaClO, H2.

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap