Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Phần 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 phần 2 là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm tiếp theo của tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm. Tài liệu giúp các bạn rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm. Tài liệu có 8 trang, mời các em học sinh tải tài liệu về tham khảo.

Câu 101. Những kết luận nào sau đây đúng? Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:
A. Tính bazơ của các oxit và hiđrôxit tương ứng tăng dần, đồng thời tính axit cũng tăng dần.
B. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng.
C. Số electron lớp ngoài cùng giảm dần.
D. Độ âm điện giảm.

Câu 102. Cho các cặp sau:
1. Dung dịch HCl + dung dịch H2SO4
2. KMnO4 + K2Cr2O7.
3. H2S + HNO3
4. H2SO4 +Pb(NO3)2.
Cặp nào cho được phản ứng oxyhoá - khử?
A. Cặp 1,2,4.
B. Cả 4 cặp.
C. Cặp 1,2.
D. Chỉ có cặp 3.

Câu 103. Cho sơ đồ phản ứng Cu + H2SO4đ  CuSO4 + SO2 + H2O. Trong đó Cu đóng vai trò là
A. Không là chất khử, không là chất oxi hoá.
B. Vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá.
C. Chất khử.
D. Chất oxi hoá.

Câu 104. Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch kiềm đặc nóng tạo ra dung dịch X. Trong dung dịch X có những muối nào sau đây:
A. KCl, KClO.
B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaClO3.
D. NaCl, NaClO.

Câu 105. Nguyên tử X có cấu hình electron của phân lớp có năng lượng cao nhất là 3p4. Hãy chỉ ra câu sai khi nói về nguyên tử X:
A. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở nhóm IVA.
B. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron.
C. Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở chu kì 3.
D. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap