Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 Phần 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 1 của tài liệu Tuyển tập 400 câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 là tài liệu có 100 bài tập trắc nghiệm đầu tiên, Giúp các học sinh rèn luyện kỹ năng thi trắc nghiệm. Tài liệu có 8 trang, mời các em học sinh tải tài liệu về tham khảo.

Câu 1. Số oxi hoá của các nguyên tố Clo, lưu huỳnh, Cacbon trong các hợp chất sau: HCl, HClO3, SO2, SO3, CO2 lần lượt có giá trị.

Câu 2. Liên kết hoá học trong phân tử Cl2 được hình thành:
A. Sự xen phủ trục của 2 orbital S.
B. Sự xen phủ tbên của 2 orbital p chứa e - độc thân.
C. sự cho - nhận electron giữa 2 nguyên tử Clo.
D. Nhờ sự xen phủ trục của 2 orbital p electron độc thân.

Câu 3. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?
Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phương án trả lời A, B, C hoặc D tương ứng với nội dung câu hỏi:

Câu 4. Liên kết hóa học trong phân tử KCl là:
A. Liên kết hiđro.
B. Liên kết ion.
C. Liên kết cộng hóa trị không cực.
D. Liên kết cộng hóa trị có cực.

Câu 5. Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố thuộc nhóm halogen là:
A. Tính oxi hoá mạnh.
B. Tính nhường electron.
C. Cả tính oxi hoá, tính khử.
D. Tính khử.

Câu 6. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò.
A. Chất khử.
B. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
C. Chất oxi hoá.
D. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap