Kỳ thi Olimpic truyền thống 30/4 Lần thứ 16 - Năm 2010 - Hóa lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kỳ thi Olimpic truyền thống 30/4 Lần thứ 16 - Năm 2010 - Hóa lớp 10 là kỳ thi thường niên của trường chuyên Lê hồng Phong - TP. Hồ chí Minh. Đề thi có thời gian làm bài là 180 phút, gồm 5 câu. Mời các bạn ghé thăm tham khảo miễn phí nhé.

Câu 1:
1.1 X là nguyên tố thuộc nhóm A, hợp chất với hiđro có dạng XH. Electron cuối cùng trên nguyên tử X có tổng bốn số lượng tử bằng 4,5. (Quy ước: t ừ - ℓ đến + ℓ)
a. Viết cấu hình electron nguyên tử có thể có của X.
b. Ở điều kiện thường XH là một chất khí. X tạo với oxi một số phân tử và ion sau: XO;
Hãy viết công thức Lewis, cho biết trạng thái lai hoá của nguyên tử trung tâm, dự đoán dạng hình học của các phân tử và ion trên, đồng thời sắp xếp các góc liên kết trong chúng theo chiều giảm dần. Giải thích.
c. Hãy so sánh góc liên kết và momen lưỡng cực của XH3 và XF3. Giải thích.
1.2 Một mẫu đá, biết chu kì bán huỷ. Hãy tính tuổi của mẫu đá trên.
1.3 Thực nghiệm xác định được giá trị momen lưỡng cực của phân tử HS là 1,09 D và của liên kết S-H. Hãy xác định góc liên kết H-S-H.

Câu 2:
2.1. Cho các dữ kiện
Nhiệt tạo thành của NaF rắn
Nhiệt tạo thành của NaCl rắn 
Hãy nhận xét khả năng tạo thành anion halogenua của Flo và Clo.
2.2. Cho phản ứng với kết quả thực nghiệm
Nồng độ NO (mol.l) 
Tốc độ phân hủy 
a. Hãy viết biểu thức tốc độ phản ứng và xác định bậc phản ứng.
b. Biết năng lượng hoạt hóa của phản ứng và nồng độ NO giảm đi một nửa sau 341,4 giây. Hãy tính nhiệt độ T.

Câu 3:
3.1 Dung dịch X gồm HF 0,1M và NaF 0,1M.
a. Tính pH của dung dịch X. Biết hằng số axit của HF là K = 6,8.10 .
b. Tính pH của dung dịch thu được khi thêm 0,01 mol HCl vào dung dịch X, xem thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.  

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap