Đề thi tuyển sinh Hóa lớp 10 tỉnh Thái nguyên năm học 2012 - 2013  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi tuyển sinh Hóa lớp 10 tỉnh Thái nguyên năm học 2012 - 2013 là đề thi có thời gian thi 180 phút, tổng có 4 câu hỏi. Các bạn có thể xem và tải tài liệu về tham khảo miễn phí.

Câu 1 (3,0 điểm)
1. Cho hỗn hợp A gồm Zn, Fe vào dung dịch (dd) B gồm Cu(NO ) , AgNO . 

Lắc đều cho phản ứng xong thu được hỗn hợp rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D gồm 2 muối. Trình bày phương pháp tách từng kim loại ra khỏi hỗn hợp C và tách riêng từng muối ra khỏi dung dịch D. Viết các phương trình hóa học (PTHH) của các phản ứng xảy ra.
2. Cho hỗn hợp chất rắn gồm FeS, CuS, K O. Chỉ được dùng thêm nước và các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, ...) hãy trình bày phương pháp và viết các PTHH của các phản ứng xảy ra để điều chế FeSO , Cu(OH)2.
3. Có 3 kim loại riêng biệt là kẽm, sắt, bạc. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loại (các dụng cụ hoá chất coi như có đủ). Viết PTHH của các phản ứng.
4. Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 dd không màu đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn: dd axit clohiđric, dd natri cacbonat, dd kali clorua mà không được dùng thêm thuốc thử nào khác. Viết các PTHH của các phản ứng.
 
Câu 2 (2,5 điểm)
1. Có 3 chất lỏng là rượu etylic (90 ), benzen và nước đựng  trong các lo riêng biệt. Trình bày phương pháp đơn giản để phân biệt chúng.
2. Hợp chất hữu cơ A mạch hở chứa C,H,O có khối lượng mol bằng 60 gam. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của A. Xác định công thức cấu tạo đúng của A, biết rằng A tác dụng được với KOH và với 
K kim loại.
3. Ba rượu (ancol) A, B, D không phải đồng phân của nhau. Khi đốt cháy mỗi rượu đều thu được CO và H O với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4.
a) Xác định công thức phân tử của A,B, D
b) Viết công thức cấu tạo của A,B, D.
4. Axit hữu cơ A có công thức cấu tạo: HOOC – CH=CH – CH = CH – COOH vừa có tính chất hóa học giống axit axetic vừa có tính chất hóa học giống etilen. Hãy viết PTHH của các phản ứng của A lần lượt với các chất sau: Na; NaOH; C H OH
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap