48 bài tập tự luận môn hóa học lớp 10 về chuyên đề Oxi và Lưu huỳnh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

48 bài tập tự luận môn hóa học lớp 10 về chuyên đề Oxi và Lưu huỳnh là tài liệu được chia làm 2 phần. Phần 1: gồm 26 bài tập Oxi - Ozon - Hiđro peoxit. Phần 2: Gồm 22 bài tập Lưu huỳnh - Hidrosufua - Lưu huỳnh Đioxit.

Bài 1: Viết PTHH hoàn thành sơ đồ sau:
a). AgNO3 → O2 → O3 → I2 → KI → I2.
b). KMnO4 → O2 → CO2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca(NO3)2 → O2 → H2O → O2.

Bài 2: Oxi phản ứng được với những chất nào sau đây? Viết pthh, nếu có.
a).Na, Cu, Fe, Al, Ag, Au                                                   
b). C, Cl2, N2, F2, P
c). CO, CO2, SO2, NO, FeO, Fe3O4, Fe2O3                        
d). CH4, C2H5OH, CuS, FeS2, KI.

Bài 3: Nêu hiện tượng khi lần lượt sục khí oxi và khí ozon qua ống nghiệm đựng dung dịch Kali iottua. Làm thế nào để nhận biết sản phẩm tạo thành.

Bài 4: Nhận biết                 
a). khí O2, O3                        
b). O2, Cl2, HCl                    
c). O2, O3, N2, Cl2

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Hóa Học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap