Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12 năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân năm 2017 là tài liệu gồm có tất cả 300 câu hỏi trắc nghiệm có trong 14 bài học trong chương trình giáo dục công dân 12. Một số vấn đề được đề cập như: sự xuất hiện của chính trị, hoàn thành câu về chính trị, chức năng của môn chính trị... Các bạn xem trực tuyến 3 trong 26 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tổng hợp 300 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 12 năm 2017

Câu 1. Chính trị xuất hiện khi nào?

 1. Khi nhà nước ra đời
 2. Khi xã hội có sự phân hóa giàu – nghèo
 3. Khi có sự xuất hiện các đảng phái chính trị
 4. Khi xã hội có sự phân chia giai cấp 

Câu 2. Hoàn thành định nghĩa sau:  « Chính trị là khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa con người, giai cấp, đảng phái, dân tộc trong việc …, …, …. và …..quyền lực chính trị »

 1. giành, giữ, tổ chức, thực thi
 2. giữ, giành, tổ chức, thực thi
 3. đấu tranh, giành thắng lợi, tổ chức chính quyền, thực thi quyền lực
 4. đấu tranh giai cấp, giành chính quyền, tổ chức bộ máy, thực thi quyền lực

 Câu 3.Trong trường nghề, môn chính trị có mấy chức năng cơ bản ?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

Câu 4. Chức năng cơ bản của môn học chính trị trong trường nghề là?

 1. Giáo dục văn hóa nghệ thuật, chính trị pháp luật
 2. Đào tạo và giáo dục phẩm chất đạo đức, tư tưởng tình cảm của người cách mạng
 3. Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư tưởng, tình cảm, lối sống
 4. Nhận thức khoa học và giáo dục tư tưởng phẩm chất đạo đức, lối sống

 Câu 5. Trong lịch sử phát triển các hình thái kinh tế - xã hội, chính trị xuất hiện vào thời kỳ?

 1. Nguyên thủy
 2. Chiếm hữu nô lệ
 3. Phong kiến
 4. Tư bản chủ nghĩa

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap