40 bài tập trắc nghiệm về công dân với các quyền dân chủ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

40 bài tập trắc nghiệm về công dân với các quyền dân chủ là tài liệu trắc nghiệm môn giáo dục công dân về quyền dân chủ. Các vấn đề được đề cập như: Hình thức dân chủ, Quyền bầu cử, quyền ứng cử... Mời các bạn tham khảo.

Câu 1: “Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước.” là
a/ Hình thức dân chủ trực tiếp
b/ Hình thức dân chủ gián tiếp
c/ Hình thức dân chủ tập trung
d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 2: “Hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện của mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.” là
a/ Hình thức dân chủ trực tiếp
b/ Hình thức dân chủ gián tiếp
c/ Hình thức dân chủ tập trung
d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
“Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực ……(3)……, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức ……(4)…… ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.”

Câu 3:
a/ Xã hội
b/ Chính trị
c/ Kinh tế
d/ Văn hoá

Câu 4:
a/ Hình thức dân chủ trực tiếp
b/ Hình thức dân chủ gián tiếp
c/ Hình thức dân chủ tập trung

d/ Hình thức dân chủ xã hội chủ nghĩa

Câu 5: Hiến pháp 1992 qui định mọi công dân
a/ Đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
b/ Đủ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử
c/ Từ 18 đến 21 tuổi có quyền bầu cử và ứng cử

d/ Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap