Bài tập Trắc nghiệm môn GDCD lớp 11 về cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài tập Trắc nghiệm môn GDCD lớp 11 về cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các vấn đề như: mục đích của sản xuất, khái niệm về cầu, Mối quan hệ cung cầu.... Mời các bạn tải về tham khảo.
Câu 1. Trong nền sản xuất hàng hóa , mục đích của sản xuất là
A. để trao đổi , để bán
B. thỏa mãn nhu cầu cá nhân
C. để bán, để tiêu dùng
D. tạo ra sản phẩm cho xã hội
 
Câu 2. Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với
A.giá cả, sự cung ứng hàng hóa trên thị trường
B.mức tăng trường kinh tế của đất nước
C.chính sách tiền tệ, mức lãi suất của ngân hàng
D. giá cả , thu nhập xác định
 
Câu 3. Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa những chủ thể nào sau đây?
A. Người mua và người mua.
B. Người bán và người bán.
C. Người sản xuất với người tiêu dùng.
D. Người bán với tiền vốn.
 
Câu 4. Trên thị trường đòi hỏi mua bán trả tiền ngay, khái niệm cầu được hiểu là tên gọi tắt của nhu cầu
A. có khả năng thanh toán.
B. hàng hoá mà người tiêu dùng cần.
C. nói chung.
D. câu a và b đúng.
 
Câu 5. Trên thị trường mua bán trả góp, khái niệm cầu được hiểu là nhu cầu
A. có khả năng thanh toán.
B. hàng hoá mà người tiêu dùng cần.
C. chưa có khả năng thanh toán.
D. của người tiêu dùng.
 
Câu 6. Thông thường, trên thị trường, khi cầu tăng lên, sản xuất, kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hoá sẽ
A. giảm.
B. không tăng.
C. ổn định.
D. tăng lên.
 
Câu 7. Thông thường, trên thị trường, khi cung giảm sẽ làm cho giá cả tăng và cầu
A. tăng.
B. ổn định.
C. giảm.
D. đứng im.
 
Câu 8. Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng
A. đến lưu thông hàng hoá.
B. tiêu cực đến người tiêu dùng.
C. đến quy mô thị trường.
D. đến giá cả thị trường.
 
Câu 9. Người tiêu dùng vận dụng quan hệ cung – cầu nhằm mục đích gì ?
A.Lựa chọn mua hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
B.Phát triển kinh tế cho đất nước.
C.Phù hợp nhu cầu và mang lại hiệu quả kinh tế.
D.Lựa chọn thời điểm để đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.
 
Câu 10.Sự tác động giữa cung và giá cả hàng hóa trên thị trường được thể hiện :
A.Giá cả tăng thì cung giảm
B.Giá cả tăng thì cung tăng
C.Giá cả giảm thì cung tăng
D.Giá cả hàng hóa biến động nhưng không ảnh hưởng đến cung
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap