56 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 56 câu hỏi trắc nghiệm môn giáo dục công dân 11, Nằm trong 3 bài học 2, 3,4. Các vấn đề như: vật phẩm được trở thành hàng hóa, thuộc tính hàng hóa, Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến........ Mời các bạn tải về thám khảo.
Câu 1: Các vật phẩm được trở thành hàng hóa khi nào?
a. Do lao động tạo ra.
b. Có công dụng nhất định.
c. Thông qua mua bán.
d. Cả a, b, c đúng.
 
Câu 2: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?
a. Giá trị, giá trị sử dụng.
b. Giá trị, giá trị trao đổi.
c.Giá trị trao đổi,giá trị sử dụng.
d. Giá trịsử dụng.
 
Câu 3: Mục đích mà người sản xuất hàng hóa hướng đến là gì?
a. Giá cả.
b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa.
d. Số lượng hàng hóa.
 
Câu 4: Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?
a. Giá cả.
b. Lợi nhuận.
c. Công dụng của hàng hóa.
d. Số lượng hàng hóa.
 
Câu 5: Mối quan hệ nào sau đây là quan hệ giữa giá trị và giá trị trao đổi?
a. 1m vải = 5kg thóc.
b. 1m vải + 5kg thóc = 2 giờ.
c.1m vải = 2 giờ.
d. 2m vải =10kg thóc = 4 giờ.
 
Câu 6: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào?
a. Giá trị trao đổi.
b. Giá trị số lượng, chất lượng.
c. Lao động xã hội của người sản xuất.
d. Giá trị sử dụng của hàng hóa.
 
Câu 7.1:Giá trị của hàng hóa là gì?
a. Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa.
b. Lao động của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
c. Lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa.
d. Lao động của người sản xuất hàng hóa.
 
Câu 7.2: Tại sao hàng hóa là một phạm trù lịch sử?
a. Vìhàng hóa chỉ ra đời và tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
b. Vì hàng hóa xuất hiện rất sớm trong lịc sử phát triển loài người.
c. Vì hàng hóa ra đời gắn liền với sự xuất hiện của con người trong lịch sử.
d. Vì hàng hóa ra đời là thước đo trình độ phát triển sản xuất và hoạt động thương mại của lịch sử loài người.
 
Câu 8: Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuấtra hàng hóa được tính bằng yếu tố nào?
a. Thời gian tạo ra sản phẩm.
b. Thời gian trung bình của xã hội.
c. Thời gian cá biệt.
d. Tổng thời gian lao động.
 
Câu 9:Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định trong điều kiện sản xuất nào sau đây?
a. Tốt.
b. Xấu.
c. Trung bình.
d. Đặc biệt.
 
Câu 10: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi:
a. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất.
b. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất.
c. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
d. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa.
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap