225 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn giáo dục công dân lớp 11 học kỳ 2 năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

225 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn giáo dục công dân lớp 11 học kỳ 2 năm 2017 là tài liệu trắc nghiệm theo theo bài. Các bài như: Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường... Tài liệu có 36 trang, mời các bạn tham khảo

Câu 1: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6

Câu 2: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?
a. Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN
b. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN
c. Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN
d. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN

Câu 3: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?
a. Chiếm hữu nô lệ.
b. Phong kiến
c. Tư bản.
d. XHCN.

Câu 4: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?
a. Thời kì giữa xã hội CSNT.
b. Thời kì đầu CSNT.
c. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.
d. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 5: Nhà nước xuất hiện do đâu?
a. Do ý muốn chủ quan của con người.
b. Do ý chí của giai cấp thống trị.
c. Là một tất yếu khách quan.
d. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.

Câu 6: Bản chất của nhà nước là gì?
a. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.
b. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.
c. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.

d. Mang bản chất của giai cấp thống trị

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap