Hai đề kiểm tra trắc nghiệm của môn giáo dục công dân - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu 2 Đề thi môn giáo dục công dân lớp 10 - file word. Các vấn đề liên quan như: Đặc điểm của hôn nhân tự nguyện tiến bộ, Lương tâm, Đạo đức... Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo miễn phí.
Câu 1. Để thực hiện tốt sự hợp tác với nhau trong cuộc sống, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc nào sau đây:
A. Tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi
B. Tôn trọng, hỗ trợ nhau
C. Quan tâm lẫn nhau
D. Chân thành, tin cậy
 
Câu 2. Đặc điểm của hôn nhân tự nguyện tiến bộ bao gồm
A. Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính, tự nguyện trong hôn nhân
B. Hôn nhân một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng
C. Hôn nhân dựa trên tình yêu chân chính, tự do kết hôn
D. Tự do kết hôn và tự do ly hôn
Câu 3. Những phong tục, tập quán không còn phù hợp và trở nên lỗi thời, trái với đạo đức được gọi là :
A. Mê tín
B. Dị đoan
C. Tập tục
D. Hủ tục
 
Câu 4. Độ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật là :
A. Nam 22 tuổi trở lên, nữ 20 tuổi trở lên
B. Nam nữ phải trên 20 tuổi
C. Nam 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên
D. Nam nữ phải trên 18 tuổi
 
Câu 5. Lương tâm là năng lực ……… và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và của xã hội
A. Tự đánh giá
B. Cảm thông
C. Hành vi
D. Tự nguyện
 
Câu 6. Đạo đức bắt nguồn từ :
A. Lao động sản xuất
B. Cuộc đấu tranh chống thiên nhiên
C. Tồn tại xã hội
D. Cả A,B,C
 
Câu 7. Mỗi cá nhân trong cộng đồng đều có điểm mạnh và hạn chế riêng. Vì thế, sự…….. trong công việc sẽ giúp mọi người có thể hỗ trợ tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn
A. Góp sức
B. Đoàn kết
C. Hỗ trợ
D. Hợp tác
 
Câu 8. Đạo đức là những ……… mà từ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình
A. Quy phạm pháp luật
B. Quy tắc chuẩn mực xã hội
C. Điều cấm
D. Giới hạn hành vi
 
Câu 9. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ là hôn nhân dựa trên ………
A. Phong tục tập quán
B. Truyền thống đạo đức
C. Cơ sở pháp lý
D. Tình yêu chân chính
 
Câu 10. Danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của……….
A. Gia đình
B. Dư luận xã hội
C. Bạn bè
D. Pháp luật
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo dục công dân lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap