Giáo án môn toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô toàn bộ giáo án môn Toán lớp 10, có đầy đủ Đại số, Hình học và các chuyên đề bồi dưỡng. Giáo án soạn theo chuẩn mới, chia thành 3 file word. Các thầy cô chỉ cần tải về, sửa tên là dùng được nhé :)

Tiết 1                                                        Mệnh  Đề

  1. Mục tiêu

1.1 Về kiến thức:

- Biết thế nào là một mệnh đề , thế nào là mệnh đề chứa biến, thế nào là phủ định một mệnh đề

- Biết về mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương. Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết kết luận

- Biết kí hiệu phổ biến () và kí hiệu tồn tại () . Phủ định các mệnh đề chứa các kí hiệu đó

1.2 Về kĩ năng:

- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai trong những trường hợp đơn giản

- Nêu được ví dụ về mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương

- Biết lập mệnh đề đảo của một mệnh đề

1.3 Về thái độ , tư duy

- Biết quy lạ về quen

- Cẩn thận , chính xác

  1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

- Giáo viên:  SGK, hệ thống các câu hỏi

- Học sinh:  Đọc trước bài

  1. Tiến trình bài học:

Hoạt động 1: Mệnh đề

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

 

- Trả lời ví dụ 1

 

- Trả lời ví dụ 2

 

- Học sinh đưa ra khái niệm

 

- HS nêu ví dụ tương tự

- Nêu ví dụ để HS nhận biết khái niệm

VD1: Đúng hay sai

                       a) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam

                       b) 2 + 3 = 7

                       c) 7 chia hết cho  2

VD2:              - Các em đã làm bài chưa ?

                      - Nhanh lên đi !

- Thông qua ví dụ trên để nêu lên khái niệm

- Nêu ví dụ những câu là mệnh đề, những câu không là mệnh đề

Hoạt động 2: Mệnh đề chứa biến

             Xét câu sau:  n chia hết cho 9

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

- Trả lời

- Phụ thuộc vào n

- Mệnh đề sai

- Mệnh đề đúng

- Nêu ví dụ

- x= 4

- x= 2

- Nhận xét gì về tính đúng sai câu trên

- n=4 ?

- n=5 ?

- Cho HS ghi nhận kết quả 

- Cho ví dụ khác về mệnh đề chứa biến

- Xét câu: x > 3 . Hãy tìm  giá trị thực của x để  câu đã cho, nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai

 

Hoạt động 3: Phủ định của một mệnh đề

                              Nam nói:              -  Dơi là một loài chim

Minh phủ định:    -   Dơi không phải là một loài chim

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

- Nghe hiểu nhiệm vụ

- Xét tính đúng sai

- Nêu khái niệm

- Phát biểu mệnh đề phủ định

 

- HS phát biểu

 

- Yêu cầu HS xét tính đúng sai các câu trên

- Từ ví dụ hình thành khái niệm

- Cho HS ghi nhận kết quả

- Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau

   A:   là số vô tỉ

   B:  Tổng hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba

Hoạt động 4: Mệnh đề kéo theo

Cho câu: Nếu tam giác có hai góc bằng 600 thì tam giác đều

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

- Nghe hiểu nhiệm vụ

- Xét tính đúng sai

- Phân biệt

- Phát biểu mệnh đề  P  Q

 

- Trả lời

- Yêu cầu HS xét tính đúng sai các câu trên

-  Phân biệt câu có mấy mệnh đề

-  Được nối với nhau bởi các liên từ nào

-  Cho hai mệnh đề :

   A: Tam giác ABC đều

   B:  Tam giác ABC cân

 Phát biểu mệnh đề A  B và xét tính đúng sai

 

                               Hoạt động 5: Mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương đương

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

 

- Phát biểu mệnh đề Q  P

 

- Trả lời câu hỏi

 

- Phát biểu điều cảm nhận được

 

- HS ghi nhận kết quả

 

- Phát biểu

- Mệnh đề trên có dạng P  Q

- Hãy phát biểu mệnh đề Q  P

- Xét tính đúng sai câu đó

- Xét tính đúng sai và phát biểu mệnh đề Q  P của mệnh đề sau : Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân và có một góc bằng 600

- Yêu cầu HS phát biểu điều cảm nhận được
- Sử dụng khái niệm điều kiện cần và đủ phát biểu lại câu sau :  Tam giác ABC đều thì tam giác ABC cân và có một góc bằng 600 và ngược lại

 

Hoạt động 6 : Kí hiệu ,

                                     

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

 

- Nghe và ghi nhận kí hiệu

 

- Ghi nhận kí hiệu

 

- Lập mệnh đề phủ định

 

- Phát biểu lại bằng kí hiệu

 

- Ghi nhận về mệnh đề phủ định chứa các kí hiệu ,

- Thông qua ví dụ cho học sinh ghi nhận kí hiệu

- Xét câu : Bình phương mọi số thực lớn hơn hoặc bằng 0 .Ta viết lại như sau : x:x2  0 

- Từ ví dụ cho HS ghi nhận kí hiệu

- Xét câu : Có một số nguyên nhỏ hơn 0. Ta viết lại :

- Từ ví dụ cho HS ghi nhận kí hiệu

- Lập mệnh đề phủ định các mệnh đề trên

- Dùng các kí hiệu ,  để viết lại các mệnh đề vừa lập được

- Cho HS ghi nhận mệnh đề phủ định của các mệnh đề chứa các kí hiệu ,

Hoạt động 7: Cũng cố về mệnh đề chứa kí hiệu ,

Phát biểu thành lời các mệnh đề sau :

Hoạt động của HS

Hoạt động của GV

 

- Nghe hiểu nhiệm vụ

- Phát biểu

 

 

-         Giao nhiệm vụ cho HS

-         Yêu cầu HS phát biểu

  1. Cũng cố toàn bài:

- Hiểu được khái niệm mệnh đề, mệnh đề chứa biến, phép kéo theo

- Phân biệt được các khái niệm điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết kết luận, điều kiện cần và đủ

- Biết sử dụng các khái niệm đó để phát biểu lại các định lí

- Hiểu được các kí hiệu ,

  1. Bài tập về nhà: 4,5,6,7 (SGK)
  2. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo án - bài giảng lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap