Giáo án môn lịch sử lớp 11 năm học 2018 do giáo viên Trần Thị Phương Nga biên soạn  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Giáo án môn lịch sử lớp 11 năm học 2018 do giáo viên Trần Thị Phương Nga biên soạn. Phân mục cho mỗi tiết học: Mục tiêu bài học, Chuẩn bị, Tiến trình tổ chức dạy học. Tài liệu có 158 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Ngày soạn: 20/7/2018

ÔN TẬP

A. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức:

Giúp HS:

- Củng cố những kiến thức cơ bản LSTG cận đại( lớp 10) đã học một cách có hệ thống.

2. Kĩ năng.

- Rèn luyện các kĩ năng bộ môn, chủ yếu là hệ thống hoá kiến thức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận.

- Rèn luyện kĩ năng lập bảng

3. Tư tưởng, tình cảm.

. Giáo dục HS:
     - Củng cố một số tư tưởng cơ bản đã được tiến hành giáo dục ở các bài đã học.

4. Định hướng năng lực hình thành

Năng lực bộ môn

Năng  lực chung:

- Tái hiện sự kiện, nhân vật lịch sử.

- Phân tích, nhận xét, đánh giá những sự kiện, hiện tượng lịch sử.

- Xác định, giải quyết mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử với nhau.

- Năng lực tự học.

- Năng lực hợp tác.

- Năng lực sáng tạo (năng lực tư duy).

- Giao tiếp làm chủ ngôn ngữ.

 

 B. Chuẩn bị.

- Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại.

C. Tiến trình tổ chức, dạy học

I. Dẫn dắt vào bài mới.

     Chế độ PK bị xoá bỏ, CNTB ra đời mở ra thời kì lịch sử thế giới cận đại với những đóng góp to lớn của mình, GCTS đã đi đầu trong việc cải tiến máy móc kĩ thuật, nâng cao năng xuất lao động. Song bên cạnh những đóng góp to lớn đó CNTB tăng cường bóc lột công nhân trong nước và đẩy mạnh xâm lược thuộc địa dẫn đến PTĐT chống CNTB diễn ra mạnh mẽ sôi nổi ở cả chính quốc và các nước thuộc địa...

II. Nội dung ôn tập

Hoạt động của GV-HS

Nội dung cơ bản

GV: dẫn dăt...

HĐ 1: Cá nhân

(?) Sự kiện nào đánh dấu mốc mở đầu và kết thúc LSTG cận đại?

GV: Sử dụng trục thời gian giúp HS nhớ lại kiến thức một cách sinh động.

 

HĐ 2: Cá nhân, cả lớp

(?) Nêu những nội dung cơ bản của LSTG cận đại?

 

HĐ 1: Nhóm

(?) Nhóm 1,2: Hãy thống kê những cuộc CMTS đã học theo bảng sau?

 

Các cuộc CMTS

Nguyên nhân

Hình thức

Hà Lan

 

 

Anh

 

 

CTGĐT Bắc Mĩ

 

 

Pháp

 

 

Thống nhất Đức

 

 

Thống nhất Italia

 

 

Nội chiến Mĩ

 

 

Cải cách Minh trị

 

 

(?) Nhóm 3,4: Động lực, mục tiêu lãnh đạo của CMTS?

HĐ 2: Cả lớp

(?) Bản chất của các cuộc CMTS?

GV: Nhận xét, đánh giá về vai trò của CMTS.

 

HĐ 1: Cá nhân, cả lớp

(?)Đặc điểm nổi bật của CNTB trong 30 năm cuối của thế kỉ XIX?

GV: CNTB phát triển mạnh mẽ...

HĐ 2: Cá nhân

(?)Đặc điểm riêng của từng nước ĐQ?

HĐ 1: Cá nhân

(?) Những mâu thuẫn cơ bản trong chế độ TBCN? Hậu quả của những mâu thuẫn đó?

HĐ 2: Cả lớp

(?) CNXHKH do ai sáng lập? Nội dung? Vai trò của CNXHKH?

 

1. Bản chất của các cuộc cách mạng tư sản.

- Thống kê các cuộc CMTS tiêu biểu.

- Nguyên nhân bùng nổ (sâu xa và trực tiếp).

- Động lực.

- Lãnh đạo.

- Hình thức.

- Kết quả.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=> Bản chất của CMTS: Đều thực hiện nhiệm vụ xoá bỏ quan hệ sản xuất PK lỗi thời, tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất mới tiến bộ phát triển, mở đường cho CNTB phát triển.

 

 

 

2. Sự phát triển mạnh mẽ của CNTB 30 năm cuối thế kỉ XIX.

- 30 năm cuối của thế kỉ XIX CNTB chuyển sang CNĐQ (độc quyền) -CM.

- Đặc điểm riêng của từng nước đế quốc và đặc điểm chung của CNĐQ.

 

3. Những mâu thuẫn cơ bản trong chế độ TBCN.

- VS >< TS -> PTCN -> CMVS.

- TS >< TS ->

- ĐQ >< ĐQ -> CTĐQ.

- Thuộc địa >< ĐQ -> PTGPDT.

 

 

 

4. Sự ra đời của CNXHKH và vai trò của nó.

 

 III. Sơ kết bài học

- Hệ thống hoá những kiến thức đã ôn tập.

- Hoàn thành những nội dung đã ôn tập.

Hồng Đức  ngày    tháng     năm 2018

Tổ trưởng

Trần Thị Phương Nga

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo án - bài giảng lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap