Bài giảng chuyên đề Giải thuật và lập trình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Bài giảng chuyên đề Giải thuật và lập trình. Các phần: Bài toán liệt kê, Cấu trúc dữ liệu, Quy hoạch động, thuật toán trên đồ thị. Tài liệu gồm 332 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Phần 1. Bài toán liệt kê

Có một bài toán thực tế yêu cầu chỉ rõ: trong một tập các đối tượng cho trước có bao nhiêu đối tượng thỏa mãn những điều kiện nhất định. Bài toán đó gọi là bài toán điểm. 
Trong lớp các bài toán điểm, có những bài toán còn yêu cầu chỉ rõ những cấu hình tìm được thỏa mãn điều kiện đã cho là những cấu hình nào. Bài toán yêu cầu đưa ra danh sách cấu hình có thể có gọi là bài toán liệt kê. 
Để giải bài toán liệt kê, cần phải xác định được một thuật toán để có thể theo đó lần lượt xây dựng được tất cả các cấu hình đang quan tâm. Có nhiều phương pháp liệt kê, nhưng chúng cần phải đáp ứng được hai yêu cầu dưới đây:
- Không được lặp lại một cấu hình
- Không được bỏ sót một cấu hình
Có thể nói rằng, phương pháp liệt kê là phương kê cuối cùng để giải được một số bài toán tổ hợp hiện nay. Khó khăn chính của phương pháp này chính là sự bùng nổ tổ hợp dẫn tới sự đòi hỏi lớn về không gian và thời gian thực hiện chương trình. Tuy nhiên cùng với sự phát triển của máy tính điện tử, bằng phương pháp liệt kê, nhiều bài toán tổ hợp đã tìm thấy lời giải. Qua đó, ta cũng nên biết rằng chỉ nên dùng phương pháp liệt kê khi không còn phương pháp nào khác tìm ra lời giải. Chính những nỗ lực giải quyết các bà toán thực tế không dùng phương pháp liệt kê đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành toán học. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo án - bài giảng lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap