Giáo án môn địa lớp 10 chọn bộ theo 42 bài học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Giáo án môn địa lớp 10 chọn bộ theo 42 bài học. Các phân mục giáo án của mỗi bài là: Mục tiêu, dự kiến về phương pháp dạy học, các phương tiện dạy học, hoạt động của giáo viên học sinh, đánh giá, hương dẫn về nhà. Tài liệu có 205 trang, mời ạn tải về tham khảo.

BÀI 1 : CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢN

I. Mục tiêu

II. Kiến thức:

+ Nêu rõ vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau

+ Hiểu rõ một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản

Kĩ năng

+ Phân biệt một số dạng lưới kinh, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ; Từ đó biết được lưới kinh vĩ tuyến đó của phép chiếu hình bản đồ nào.

+ Thông qua phép chiếu hình bản đồ, biết được khu vực nào là khu vực tương đối chính xác của bản đồ, khu vực nào kém chính xác hơn.

Về thái độ, hành vi

  + Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập

Dự kiến về phương pháp giảng dạy

  + Phương pháp quan sát kênh hình, mô hình để thấy nguồn chiếu, mặt chiếu, hình dạng các lưới kinh vĩ tuyến, khu vực chính xác, khu vực không chính xác..

III. Các phương tiện dạy học:

  + Tập bản đồ thế giới và các châu lục, quả địa cầu

  + Hình ảnh SGK, mô hình về các phép chiếu hình bản đồ.

Hoạt động của giáo viên (GV) và học sinh (HS):

Hoạt động của giáo viên và học sinh

TG

Nội dung chính

Hoạt động 1: Giáo viên giới thiệu bài: Khi sử dụng bản đồ, các em thấy các lưới chiếu kinh vĩ tuyến khác nhau; Vậy tại sao lại như vậy ? Bài hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu: Bằng những kiến thức đã học, em cho biết: Bản đồ là gì ? Phép chiếu hình bản đồ là gì ? Tại sao lại có các phép chiếu hình bản đồ khác nhau ? Em hãy kể tên các phép chiếu ?

 

 

Hoạt động 2: HS quan sát hình 1.2; 1.3 SGK; Các em cho biết ( Hoạt động theo nhóm-Mỗi bàn một nhóm )

+ Nhóm 1: Thế nào là phép chiếu phương vị ? Các phép chiếu phương vị ?

+ Nhóm 2: Nguồn chiếu, mặt chiếu, hình dạng các lưới kinh vĩ tuyến ?

+ Nhóm 3: Khu vực chính xác, khu vực không chính xác ? Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực nào ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: HS quan sát hình 1.4; 1.5 SGK; Các em cho biết ( Hoạt động theo nhóm-Mỗi bàn một nhóm )

+ Nhóm 1: Thế nào là phép chiếu hình nón ? Các phép chiếu hình nón ?

+ Nhóm 2: Nguồn chiếu, mặt chiếu, hình dạng các lưới kinh vĩ tuyến ?

+ Nhóm 3: Khu vực chính xác, khu vực không chính xác ? Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực nào

Hoạt động 4: HS quan sát hình 1.6; 1.7 SGK; Các em cho biết (Hoạt động theo nhóm)

+ Nhóm 1: Thế nào là phép chiếu hình trụ ? Các phép chiếu hình trụ ?

+ Nhóm 2: Nguồn chiếu, mặt chiếu, hình dạng các lưới kinh vĩ tuyến ?

+ Nhóm 3: Khu vực chính xác, khu vực không chính xác ? Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực nào ?

 

 

5’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

10’

+ Bản đồ là: Hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt TĐ lên mặt phẳng, trên cơ sở toán học nhất định nhằm thể hiện các hiện tượng địa lý TN, KT-XH và mqh giữa chúng.

+ Phép chiếu hình bản đồ là: cách biểu thị mặt cong của TĐ lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng.

1. Phép chiếu phương vị

+ Phép chiếu phương vị: Là PP thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng.

+ 3 phép chiếu phương vị khác nhau:

 - Phép chiếu phương vị đứng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực quanh cực.

 - Phép chiếu phương vị ngang: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực xích đạo.

 - Phép chiếu phương vị nghiêng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực có vĩ độ trung bình.

+ Khu vực chính xác: Là khu vực ở trung tâm bản đồ, càng xa trung tâm càng kém chính xác.

2. Phép chiếu hình nón

+ Phép chiếu hình nón là cách thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là mặt hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng.

+ 3 phép chiếu hình nón khác nhau:

 - Phép chiếu hình nón đứng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực có vĩ độ trung bình.

 - Phép chiếu hình nón ngang: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực ….

- Phép chiếu hình nón nghiêng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực ...

+ Khu vực chính xác: Là khu vực ở gần đường tròn tiếp xúc giữa Địa cầu và hình nón, càng xa càng kém chính xác.

3. Phép chiếu hình trụ

+ Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện mạng lưới kinh vĩ tuyến của Địa cầu lên mặt chiếu là hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng.

+ 3 phép chiếu hình trụ khác nhau:

 - Phép chiếu hình trụ đứng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực xích đạo.

 - Phép chiếu hình trụ ngang: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực ….

- Phép chiếu hình trụ nghiêng: Thường dùng để vẽ bản đồ khu vực ...

+ Khu vực chính xác: Là khu vực ở gần đường tròn tiếp xúc giữa Địa cầu và hình trụ, càng xa càng kém chính xác.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Giáo án - bài giảng lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap