Tuyển tập 39 đề thi thử cao đẳng đại học môn địa lý  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 39 đề thi thử cao đẳng đại học môn địa lý là tài liệu gồm tất cả 39 đề thi của các trường như: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Trường THPT Trần Huy Liệu ... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 45 trang của tài liệu, Mời các bạn tải bản đầy đủ về tham khảo miễn phí nhé.

Tuyển tập 39 đề thi thử cao đẳng đại học môn địa lý

Phần I: 39 Đề thi thử

Đề số 1: Trường chuyên Nguyễn Huệ

Câu I.
Ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến sự hình thành cảnh quan thiên nhiên và sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta? 

Câu II.
Trong những năm qua, nền nông nghiệp nước ta phát triển tương đối ổn định, vững chắc. Tuy nhiên tốc dộ tăng trưởng chưa cao và còn có những hạn chế.
Hãy chứng minh điều đó và giải thích nguyên nhân

Câu III.
a. Trình bày đặc điểm nguồn lao động nước ta?
B. Chứng minh rằng hiện trạng sử dụng lao động ở nước ta hiện nay chưa hợp lý và biện pháp giải quyết bất hợp lý đó?

Câu IV.
Cho bảng số liệu sau
Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân heo khu vực kinh tế (%)

Năm Khu vực 1 Khu vực II Khu vực III
1985 40,2 27.3 32,5
1990 38,7 22,7 38,6
1995 27,2 28,8 44
1998 25,2 32,5 41,7
2000 24,3 36,6 39,1
2002 23 38,5 38,5
2004 21,8 40,1 38,1

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu tổng sản phẩmtrong các giai đọn 1985 - 2004
b. Hãy nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch cơ cấu GDP theo ngành trong giai đoạn trên?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap