Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm địa lý 12 về bảng số liệu  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Tổng hợp 60 câu trắc nghiệm địa lý 12 về bảng số liệu. Vấn đề được đề cập: Chỉ số nhiệt độ của các tỉnh, Nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm, Lượng bốc hơi của một số địa điểm... Tài liệu có 63 trang, mờ các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1. Cho bảng số liệu sau

MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI, HUẾ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: °C)

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình năm

Nhiệt độ trung bình năm tháng lạnh

Nhiệt độ trung bình năm tháng nóng

Biên độ nhiệt trung bình năm

Hà Nội (20°01'B)

23,5

16,4 (tháng I)

28,9 (tháng VII)

12,5

Huế (16°24'B)

25,2

19,7 (tháng I)

29,4 (tháng VII)

9,7

TP. Hồ Chí Minh (10°49'B)

27,1

25,8 (tháng VII)

28,9 (tháng IV)

3,1

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)          Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh thấp nhất và cao nhất là Huế.

B. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh cao nhất và thấp nhất là Huế.

C. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh cao nhất và thấp nhất là TP. Hồ Chí Minh.

D. Hà Nội có nhiệt độ trung bình tháng lạnh thấp nhất và cao nhất là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 2. Cho bảng số liệu sau

MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ NHIỆT ĐỘ CỦA HÀ NỘI, HUẾ VÀ TP. HỒ CHÍ MINH

(Đơn vị: °C)

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình năm

Nhiệt độ trung bình năm tháng lạnh

Nhiệt độ trung bình năm tháng nóng

Biên độ nhiệt trung bình năm

Hà Nội (20°01'B)

23,5

16,4 (tháng I)

28,9 (tháng VII)

12,5

Huế (16°24'B)

25,2

19,7 (tháng I)

29,4 (tháng VII)

9,7

TP. Hồ Chí Minh (10°49'B)

27,1

25,8 (tháng VII)

28,9 (tháng IV)

3,1

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)          Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

  1. Hà Nội có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất là TP. Hồ Chí Minh.
  2. Hà Nội có biên độ nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất là Huế.
  3. Hà Nội có biên độ nhiệt độ trung bình năm thấp nhất và cao nhất là Huế.
  4. Hà Nội có biên độ nhiệt độ trung bình năm thấp nhất và cao nhất là TP. Hồ Chí Minh.

Câu 3. Cho bảng số liệu sau

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: mm)

Địa điểm

Lượng mưa

Lượng bốc hơi

Cân bằng ẩm

Hà Nội

1676

989

+ 687

Huế

2868

1000

+ 1868

TP. Hồ Chí Minh

1931

1686

+ 245

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)          Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?          A. Lượng mưa tăng dần từ Bắc vào Nam.

  1. Lượng bốc hơi tăng dần từ Bắc vào Nam.
  2. Cân bằng ẩm tăng dần từ Bắc vào Nam.
  3. Lượng bốc hơi giảm dần từ Bắc vào Nam.

Câu 4. Cho bảng số liệu sau

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI VÀ CÂN BẰNG ẨM CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: mm)

Địa điểm

Lượng mưa

Lượng bốc hơi

Cân bằng ẩm

Hà Nội

1676

989

+ 687

Huế

2868

1000

+ 1868

TP. Hồ Chí Minh

1931

1686

+ 245

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)          Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?          A. Huế có lượng mưa, cân bằng ẩm cao nhất.

  1. Lượng bốc hơi tăng dần từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh. C. Hà Nội có lượng bốc hơi cao hơn TP. Hồ Chí Minh, Huế.
  2. Hà nội, TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa thấp hơn Huế.

Câu 5. Cho bảng số liệu sau

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

(Đơn vị: °C)

Địa điểm

Nhiệt độ trung bình tháng I

Nhiệt độ trung bình tháng VII

Nhiệt độ trung bình năm

Hà Nội

16,4

28,9

23,5

Huế

19,7

29,4

25,1

TP. Hồ Chí Minh

25,8

27,1

27,1

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12, NXB Giáo dục và đào tạo, 2008)

         Dựa vào bảng số liệu trên, vì sao nhiệt độ trung bình tháng I của Hà Nội thấp hơn Huế và Tp.HCM?

A. Nằm trong vùng có góc nhập xạ nhỏ.

B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

C. Ảnh hưởng yếu tố địa hình.

D. Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap