Tổng hợp 160 câu hỏi trắc nghiệm địa lí theo chủ đề  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 160 câu hỏi trắc nghiệm theo chủ đề là tài liệu được đề cập tới các chủ đề như: vị trí địa lí - phạm vi lãnh thổ, địa hình - đất nước nhiều đồi núi, biển đảo... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 15 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Tổng hợp 160 câu hỏi trắc nghiệm địa lí theo chủ đề

Câu 1. Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, lĩnh vực nào được đổi mới đầ tiên.
A. Công nghiệp. 
B. Nông Nghiệp.
C. Dịch vụ.
D. Tất cả các ngành.

Câu 2: Công cuộc đổi mới ở nước ta thông qua đại hội Đảng lần VI diễn ra vào năm nào
A. 1979 
B. 1986
C. 1991
D. 1985.

Câu 3. Xu thế của Công cuộc đổi mới ở nước ta là
A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế xã hội 
B. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hước XHCN
C. Tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế
D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ từ năm nào
A. 1986
B. 1995
C. 1991
D. 2000

Câu 5. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào
A. 05/1993
B. 06/1994
C. 07/1995
D. 08/1996

Câu 6. Khu vực mậu dịch tự do ASEAN thường gọi là
A. AFTA 
B. AFFA 
C. AFAT
D. Các ý trên

Câu 7. Việt Nam gia nhập WTO vào thời gian nào 
A. 09/2006
B. 11/2006
C. 12/2006
D. 01/2007

Câu 8. Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nào:
A. Thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài 
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và khá cổn định
C. Giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo
D. Tất cả các ý trên

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap