Kiểm tra 15 phút môn địa lớp 12 với trắc nghiệm kỹ năng phần dân số kèm theo đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kiểm tra 15 phút môn địa lớp 12 với trắc nghiệm kỹ năng phần dân số kèm theo đáp án là là đề kiểm tra có 16 bài tập veefv biểu đồ dân số mỗi bài tập đều đưa ra số liệu và các bạn trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi trắc nghiêm liên quan như dang biểu đồ ấy là gì, dân số như thế nào.

Câu 1. Tình hình phát triển Dân số Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2006.

Năm Tổng số dân
(nghìn người)
Số dân thành thị
(nghìn người)
Tốc độ gia tăng dân số
(%)
1995 71 995,5 14 938,1 1,65
2000 77 635,4 18 771,9 1,36
2003 80 902,4 20 869,5 1,47
2005 83 106,3 22 336,8 1,31
2006 84 136,8 22 792,6 1,24


1. Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện Tình hình phát triển dân số của Việt Nam qua các năm
A. Tròn
B. Cột.
C.Kết hợp
D. Đường

2. Nhận xét nào đúng so với bảng số liệu trên.
A. Tổng số dân giảm
B. Số dân thành thị giảm
C. Tỉ suất gia tăng dân số giảm: từ 1,65% còn 1,24%
D. Do tỉ suất gia tăng tự nhiên tăng nên dân số nước ta vẫn tăng nhanh.

Câu 2: Cho bảng số liệu về tình hình dân số Việt Nam (đơn vị: %)

Năm 1999 2001 2003 2005 2006
Thành thị 23,7 24,5 25,5 27,1 27,9
Nông thôn 76,3 75,5 74,5 72,9 72,1


1. Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu số dân thành thị và số dân nông thôn qua các năm.
A. Cột chồng
B. Cột.
C.Miền
D. Đường

2. Nhận xét, nào đúng so với bảng số liệu trên.
A. Số dân thành thị có xu hướng tăng
B. Số dân nông thôn có xu hướng giảm
C. Xu hướng: tăng tỷ lệ dân thành thị, giảm tỷ lệ dân nông thôn.
D. Dân số nông thôn có xu hướng chuyển lên thành thị.

Câu 3 : Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình dân số của nước ta thời kì 1921-2005.

Năm 1921 1960 1985 1989 1999 2005
Dân số (Triệu người) 15,6 30 60 64,4 76,3 83
Tỉ suất tăng dân số(%) 1,65 3,1 2,3 2,1 1,7 1,35


1. Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện tình hình dân số của nước ta thời kì 1921-2005.
A. Kết hợp
B. Cột.
C.Miền.
D. Đường

2. Nhận xét nào đúng so với bảng số liệu trên.
A. Dân số tăng liên tục và tăng nhanh qua các năm.
B. Tỉ suất gia tăng dân số tăng nhanh.
C. Tỉ suất gia tăng dân số giảm dẫn tới quy mô dân số nước ta giảm.
D. Dân số và tỉ suất gia tăng dân số tăng nhanh qua các năm

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap