Đề thi thử môn Địa lý 12 Trường THPT quốc gia FPT TP. Hà Nội năm 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi thử môn Địa lý 12 Trường THPT quốc gia FPT TP. Hà Nội năm 2017 là đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm thi trong 50 phút. Các vấn đề liên quan như: Công nghiệp ở Tây Nguyên, công nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên... Đề thi gồm 5 trang, mời các bạn tham khảo.

Câu 1: Sản phẩm chuyên môn hóa quan trọng nhất về cây công nghiệp ở Tây Nguyên là
A. chè
B. cao su
C. hồ tiêu                       
D. cà phê

Câu 2: Sự khác biệt về hướng chuyên môn hóa cây công nghiệp giữa Trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên chủ yếu là do sự khác biệt về
A. địa hình
B. khí hậu
C. đất                             
D. sông ngòi

Câu 3: Hiện nay, cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét, chủ yếu nhờ vào việc phát triển:
A. đánh bắt thủy sản
B. công nghiệp khai khoáng
C. nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn.
D. nghề thủ công truyền thống

Câu 4: Vấn đề nổi bật trong phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Đông Nam Bộ?
A. Giải quyết môi trường trong khai thác, vận chuyển, chế biến dầu mỏ
B. Bảo vệ rừng ngập mặn
C. Tăng cường lực lượng lao động
D. Phát triển hệ thống thủy lợi do có mùa khô sâu sắc

Câu 5: Đâu là xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong ngành nông nghiệp (theo nghĩa hẹp)?
A. Tăng tỉ trọng ngành trồng trọt, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp
B. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp
C. Tăng tỉ trọng ngành trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi
D. Giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap