Đề thi HSG môn Địa ly lớp 12 tỉnh Kiên Giang năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi HSG môn Địa ly lớp 12 tỉnh Kiên Giang năm học 2016 - 2017 là đề thi có 5 câu hỏi hềm theo đáp hướng dẫn giải chi tiết. Các kiến thức liên quan như: giải thích hiện tượng, phân bố nhiệt độ ... Các bạn tham khảo nhé.

Câu 1:
a) Căn cứ vào kiến thức đã học, hãy giải thích hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ trên Trái Đất.
b) Xác định tọa độ địa lí của thành phố A (trong vùng nội chí tuyến), biết rằng:
- Khi giờ việt Nam tại Hà Nội (105052'Đ) là 11 giờ 00 phts thì ucngf lúc đó giờ tại thành phố A là 11 giờ 05 phút 24 giây.
- Độ cao mặt trời lúc 12 giờ trưa tại thành phố A vào ngày 22/6 là 85024'.

Câu 2: Chứng minh rằng sự phân bố nhiệt độ không khi trên trái đất có tính địa đới và phi địa đới. Giải thích tại sao lại có hiện tượng như vậy.

Câu 3: 
a) Tài sao quá trình đô thị hóa cần xuất phát từ quá trình công nghiệp hóa của các quốc gia? 
b) Trình bày các bộ phận thích hợp thành cơ cấu nền kinh tế. Tại sao các nước đang phát triển cần phải chuyển cdichj cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng vủa ngành công nghiệp và dịch vụ?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap