Đề thi HSG Địa lý Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2014 - 2015  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi hsg Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2014 - 2015 gồm 5 câu. Câu 1: Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2014 - 2015. Câu 2: Lao động -việc làmvà đô thị hóa. Câu 3: Phân tích và chứng minh liên quan đến ngành Nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng trong nền kinh tế ở nước ta. Câu 4: là câu hỏi về Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế -xã hội. Câu 5: Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta, giai đoạn 2000-2012.

Đề thi HSG Địa lý Lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Câu I (2,0 điểm):
Trình bày thế mạnh và hạn chế của thiên nhiên khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng ngập lụt nghiêm trọng nhất cả nước?
Câu II (3,0 điểm):
Lao động - việc làm và đô thị hóa là những vấn đề xã hội được quan tâm hàng đầu ở nước ta. Em hãy:
1. Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lao động theo thành thị và nông thôn. Giải thích tại sao tỉ lệ dân thành thị có xu hướng tăng?
2. Nêu các phương hướng giải quyết việc làm cho người lao động nước ta hiện nay.
Câu III (4,0 điểm):
Nông nghiệp vẫn là ngành quan trọng trong nền kinh tế ở nước ta. Em hãy:
1. Phân tích những thuận lợi đối với hoạt động đánh bắt thủy sản. Giải thích tại sao hoạt động nuôi trồng lại chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thủy sản?
2. Chứng minh kinh tế trang trại của nước ta có bước phát triển mới. Tại sao kinh tế trang trại ở nước ta được phát triển mạnh trong những năm gần đây?
Câu IV (5,0 điểm):
Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Dựa vào Atlats Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Em hãy:
1. Trình bày sự phân bố cây công nghiệp lâu năm chủ yếu và nêu ý nghĩa việc phát triển cây công nghiệp của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 2. Phân tích việc khai thác thế mạnh về kinh tế biển của vùng.
Câu V (6,0 điểm): Cho bảng số liệu về
Khối lượng hàng hóa vận chuyển phân theo ngành vận tải của nước ta, giai đoạn 2000 - 2012.
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo ngành vận tải nước ta giai đoạn 2000 - 2012.
2. Nhận xét và giải thích về tốc độ tăng trưởng từ biểu đồ đã vẽ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap