Đề thi chính thức môn Địa lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức môn Địa lý kỳ thi THPT Quốc gia 2016 gồm 1 trang, thi sáng ngày 3/7/2016. Đề gồm 4 câu có kiến thức như: quá trình đô thị hóa, Dựa vào Atlat địa lý, vẽ biểu đồ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo miễn phí nha.

Đề thi chính thức môn Địa lý Kỳ thi THPT Quốc gia 2016

Câu I (2,0 điểm)
1.Nêu các biện pháp bảo vệđa dạng sinh học của nước ta.
2.Trình bày những ảnh hưởng tích cực của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Câu II (2,0 điểm):
Dựa vào trang 26 và trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam, hãy .
1. Xác định tên và quy mô của từng trung tâm công nghiệp có giá trị sản xuất công nghiệp từ 9 nghìn tỉđồng trở lên ởĐồng bằng sông Hồng.
2.Kể tên các khu kinh tế ven biển ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu III (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾỞ NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013
Đơn vị: Nghìn người

Năm Tổng số Chia ra
Nông - lâm - thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ
2000 37 075 24 136 4 857 8 082
2013 52 208 24 399 11086 16 723

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2012 và 2015) 1.Vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô lao động đang làm việc và cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tếở nước ta năm 2000 và năm 2013.
2.Nhận xét về quy mô lao động đang làm việc và sự thay đổi cơ cấu của nó phân theo ngành kinh tế qua hai năm 2000, 2013 và giải thích.

Câu IV (3,0 điểm)
1.Phân tích những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta. Tại sao một số sản phẩm thuộc ngành này lại trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam?
2.Chứng minh rằng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thế mạnh và hạn chế về tài nguyên đất đối với việc phát triển nông nghiệp. Tại sao trong thời gian vừa qua, tình trạng xâm nhập mặn ởđây diễn ra hết sức nghiêm trọng?

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap