Câu hỏi và bài tập môn địa lí lớp 12  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Câu hỏi và bài tập môn địa lí lớp 12 là tài liệu gồm toàn bộ 43 bài kiến thức địa lí lớp 12. mỗi bài đều có câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giúp các bạn học tốt môn địa lí. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang đầu trong tổng số 66 trang của tài liệu.

Câu hỏi và bài tập môn địa lí lớp 12

BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP
 
I. Thông tin chung
*Chủ đề: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
*Chuẩn cần đánh giá: Biết công cuộc Đổi mới ở nước ta là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế –xã hội; Biết bối cảnh và công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của nước ta.
 
II. Nội dung câu hỏi và bài tập
Câu 1. Nước ta tiến hành công cuộc đổi mới với điểm xuất phát thấp từ nền kinh tế chủ yếu là
A. công –nông nghiệp.
B. công nghiệp.
C. nông –công nghiệp.
D. nông nghiệp.
 
Mức độ nhận thức: nhận biết
Hướng dẫn trả lời: Câu 1. D
 
Câu 2. Sự kiện được coi là mốc quan trọngtrong quan hệ quốc tếcủa nước ta vào năm 2007 là
A. bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.
B. gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
C. là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới.
D. tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á –Thái Bình Dương.
 
Mức độ nhận thức: nhận biết
Hướng dẫn trả lời: Câu 2. C
 
I. Thông tin chung
* Chủ đề: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
* Chuẩn cần đánh giá: Hiểu được thành tựu của công cuộc đổi mới kinh tế-xã hội nước ta.
 
II. Nội dung câu hỏi và bài tập
Câu 1.Hãy nêu những thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta.
Mức độ nhận thức: nhận biết
Hướng dẫn trả lời:
Những thành tựu của công cuộc Đổi mới:
-Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế
-xã hội kéo dài. Lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số.
-Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (trung bình năm khoảng 6 -7%).
-Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
+ Giảm tỉ trọng khu vực nông –lâm –ngư nghiệp
+ Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp
–xây dựng và khu vực dịch vụ.
-Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ cũng chuyển biến rõ nét:
+ Hình thành 3 vùng kinh tế trọng điểm;
+ Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ lớn;
+ Ưu tiên phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng núi, biên giới và hải đảo.
-Đạt nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap