Câu hỏi TNKQ phần kỹ năng sử dụng Atlat  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Câu hỏi TNKQ phần kỹ năng sử dụng Atlat là tài liệu có 20 câu hỏi trắc nghiệm. Các bạn tham khảo nhé.

Câu 1. Cơ cấu GDP phân theo ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:
A. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm, tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhanh, tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng chậm.
B. Tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp giảm, tỉ trọng khu vực công nghiệp xây dựng tăng, tỉ trọng khu vực dịch vụ chưa ổn.
C. Tỉ trọng nông – lâm – ngư nghiệp tăng, tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhanh, tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng giảm.
D. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp ít thay đổi, tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tawg chậm, tỉ trọng khu vực dịch vụ tăng nhanh.
Câu 2. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến khu vực II (công nghiệp – xây dựng) có tốc độ tăng trưởng nhanh và tỉ trọng tăng trong có cấu của nền kinh tế nước ta là
A. Phù hợp với nhu cầu của thị trường khu vực và thế giới.
B. Đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.
C. Có nhiều điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp.
D. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất.
Câu 3. Trong cơ cấu giá trị sản xuất của khu vực I (nông – lâm – ngư nghiệp), tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng
A. Giảm sút.
B. ổn định, không tăng, giảm.
C. tăng nhanh.
D. Tăng, giảm thất thường.
Câu 4. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) của nước ta trong những năm gần đây là:
A. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.
B. Tỉ trọng ngành trông trọt giảm, tỉ trọng của ngành chăn nuôi giảm.
C. Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.
D. Tỉ trọng ngành trồng trọt tăng, tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng.
Câu 5. Thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta là
A. Kinh tế ngoài nhà nước.
B. Kinh tế Nhà nước.
C. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
D. Cả 3 thành phần kinh tế trên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap