Các dạng bài tập vẽ biểu đồ môn Địa lý dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tài liệu này gồm có các dạng bài tập vẽ biểu đồ như: vẽ biểu đồ về dân số, nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các vùng kinh tế, tự nhiên. Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 21 trang của tài liệu. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

Các dạng bài tập vẽ biểu đồ môn Địa lý dành cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia

BÀI TẬP VỀ DÂN SỐ

Bài 1. Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta năm 1999 và 2009 (đơn vị là %) 

Năm 1999 2009
0 tuổi đến 14 tuổi
15 tuổi đến 59 tuổi
60 tuổi trở lên
33.5
58.4
8.1
25.0
66.0
9.0

a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu theo độ tuổi của nước ta trong 2 năm 1999 và 2009.
b. Nêu những nhận xét
c. Cho biết cơ cáu trên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển KT-XH

Bài 2. Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo thành thị và nông thôn của nước ta thời kì 1996-2005 ( đơn vị là %)

Khu vực 1996 2005
Thành thị
Nông thôn
Tổng
20.1
79.9
100
25.0
75.0
100

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thanh thị và
nông thôn
b. Nêu những nhận xét và giải thích

Bài 3. Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000-2005 ( đơn vị là %)

Năm 2000 2002 2004 2005
Nông lâm ngư
Công nghiệp - xây dựng
Dịch vụ
65.1
12.1
21.8
61.9
15.4
22.7
58.8
17.3
23.9
57.3
18.2
24.5

a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế của nước ta thời kì 2000-2005
b. Nêu nhận xét và giải thích

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap