40 câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí 12 về Việt Nam trên con đường đổi với và hội nhập có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

40 câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí 12 về Việt Nam trên con đường đổi với và hội nhập có đáp án. Các vấn đề: Xuất phát điểm xây dựng nền kinh tế, Sự mất cân đối trong nên kinh tế, khó khăn trong thời kỳ đổi mới... Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1. Sau khi thống nhất đất nước, nước ta tiến hành xây dựng nền kinh tế từ xuất phát điểm là nền sản xuất: 
A. Công nghiệp. 
B. Công – nông nghiệp.
C. Nông – công nghiệp. 
D. Nông nghiệp lạc hậu.

Câu 2. Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng kéo dài trước Đổi mới:  
A. Xuất phát điểm nền kinh tế thấp. 
B. Cơ chế quản lí hành chính quan liêu bao cấp.
C. Nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 
D. Tất cả các ý trên.

Câu 3. Sự mất cân đối lớn trong nền kinh tế nước ta trước công cuộc Đổi mới làm cho:
A. Đời sống của nhân dân bị nhiều xáo trộn.
B. Sản xuất không đáp ứng đủ cho tiêu dùng, không có tích lũy, nhập siêu lớn.
C. Khủng hoảng nền kinh tế - xã hội kéo dài.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 4. Khó khăn lớn nhất của nước ta trước thời kì Đổi mới là:
A. Các nước cắt viện trợ. 
B. Sự cấm vận từ phía Hoa Kì.
C. Khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 
D. Cơ sở hạ tầng bị tàn phá nghiêm trọng.

Câu 5. Biểu hiện rõ nhất của tình trạng khủng hoảng kinh tế của nước ta sau năm 1975 là:
A. Nông nghiệp là ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.
B. Tỉ lệ tăng trưởng GDP rất thấp, chỉ đạt 0,2%/năm.
C. Lạm phát kéo dài, có thời kì lên đến 3 chữ số.
D. Đời sống người dân gặp nhiếu khó khăn.

Câu 6. Đây là cơ cấu GDP theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 1975 - 1980.
A. Khu vực I: 21,8%, khu vực II: 40%, khu vực III: 38,2%.
B. Khu vực I: 43,8%, khu vực II: 21,9%, khu vực III: 34,3%.
C. Khu vực I: 27,2%, khu vực II: 28,8%, khu vực III: 44%.
D. Khu vực I: 23%, khu vực II: 38,5%, khu vực III: 38,5%.

Câu 7. Công cuộc Đổi mới được manh nha từ năm:  
A. 1979 
B. 1980                                
C. 1981                        
D. 1982

Câu 8. Công cuộc Đổi mới kinh tế ở nước ta được khẳng định từ:   
A. Sau khi đất nước thống nhất 30 - 4 - 1975.
B. Sau chỉ thị 100 CT-TW ngày 13 - 1 - 1981.
C. Sau Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị khoá VI tháng 4 - 1998.
D. Sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI năm 1986.

Câu 9. Lĩnh vực được tiến hành Đổi mới đầu tiên là:  
A. Công nghiệp 
B. Nông nghiệp               
C. Dịch vụ                        
D. Tiểu thủ công nghiệp

Câu 10. Khoán 100 theo “Chỉ thị 100-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 13 - 1 - 1981” được hiểu là:
A. Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến hộ xã viên.
D. Chính sách khoán sản phẩm theo từng khâu đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp.
C. Chính sách khoán gọn theo đơn giá đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp.
D. Cả 2 câu B và C đều đúng.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap