Đề thi học kỳ II môn môn Địa lý lớp 12 năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi học kỳ II môn môn Địa lý lớp 12 năm học 2016 - 2017 là đề thì gồm 40 câu trắc nghiệm kèm theo đáp án. Các vấn đề như: giai đoạn từ 1990 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ, Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới... Mời các bạn tham khảo

Câu 1. Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:
A. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng tỉ trọng khu vực II và III.
B. Giảm tỉ trọng khu vực I và II, tăng tỉ trọng khu vực III.
C. Giảm tỉ trọng khu vực I, khu vực II không đổi, tăng tỉ trọng khu vực III.
D. Giảm tỉ trọng khu vực I, tăng nhanh tỉ trọng khu vực II, khu vực III không đổi.

Câu 2. Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I :
A. Các ngành trồng cây lương thực, chăn nuôi tăng dần tỉ trọng.
B. Các ngành thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây công nghiệp tăng tỉ trọng.
C. Ngành trồng cây công nghiệp, cây lương thực nhường chỗ cho chăn nuôi và thuỷ sản.
D. Tăng cường độc canh cây lúa, đa dạng hoá cây trồng đặc biệt là cây công nghiệp.

Câu 3. Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới là :
A. Công nghiệp phát triển mạnh.
B. Phát triển nông  nghiệp gắn với việc sản xuất lương thực.
C. Sự phát triển nhanh của ngành chăn nuôi.
D. Đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp để xuất khẩu.

Câu 4. Vùng cực Nam Trung Bộ chuyên về trồng nho, thanh long, chăn nuôi cừu đã thể hiện:
A. Sự chuyển đổi mùa vụ từ Bắc vào Nam, từ Đồng bằng lên miền núi.
B. Việc áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
C. Việc khai thác tốt hơn tính mùa vụ của nền nông nghiệp nhiệt đới.
D. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp

Câu 5. Đây là vùng có năng  suất lúa cao nhất nước ta :
A. Đồng bằng sông Hồng.              
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Bắc Trung Bộ.                                         
D. Đông Nam Bộ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap