45 câu trắc nghiệm địa lí tự nhiên  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)


Câu 1. Khung hệ tọa độ địa lí của nước ta có điểm cực Đông trên biển ở vĩ độ

 1. 109024’Đ. B. 1010Đ.                   C. 102°09Đ                             D. 117020’Đ

Câu 2. Nước ta có bao nhiêu tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) giáp biển?

 1. 18             B. 28                                       C. 38                                       D. 48

Câu 3. Vùng lãnh hải là

 1. vùng nước tiếp giáp với đất liền, ở phía trong đường cơ sở
 2. vùng có chiều rộng 12 hải lí tính từ đường cơ sở về phía biển.
 3. vùng nước có độ sâu 200m hoặc hơn nửa.
 4. vùng nước chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở về phía biển.

Câu 4. Vùng biển mà nhà nước ta có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường, nhập cư...là vùng

 1. nội thủy. B. lãnh hải                               C. tiếp giáp lãnh hải.                D. đặc quyền kinh tế

Câu 5. Hướng Tây Bắc-Đông Nam của địa hình nước ta thể hiện ở vùng núi

 1. Đông Bắc và Tây Bắc
 2. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc
 3. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam
 4. Trường Sơn Nam và Tây Bắc.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap