45 câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí phần bảng số liệu  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

45 câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí phần bảng số liệu được nếu các vấn đề như: nhiệt độ trung bình tại một số địa điểm, lượng mưa của một số địa điểm, giá trị sản xuất công nghiệm... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trong 12 trang của tài liệu, tải đầy đủ tại liệu về tham khảo nhé.

45 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ PHẦN BẢNG SỐ LIỆU

Cho bảng số liệu sau
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH TẠI MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM

Địa điểm Nhiệt độ trung bình
tháng I (°C)
Nhiệt độ trung bình
tháng VII (°C)
Nhiệt độ trung bình
năm (°C)
Lạng Sơn 13,3 27,0 21,2
Hà Nội 16,4 28,9 23,5
Vinh 17,6 29,6 23,9
Huế 19,7 29,4 25,1
Quy Nhơn 23,0 29,7 26,8
TP. Hồ Chí Minh 25,8 27,1 27,1


(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)
Dựa vào bảng số liệu trên trả lời từ Câu 1 đến Câu 5:
Câu 1.
Biên độ nhiệt năm cao nhất thuộc về địa điểm nào?
A. Hà Nội.
B. Lạng Sơn.
C. Huế.
D. TP. Hồ Chí Minh

Câu 2. Nhiệt độ trung bình năm có xu hướng
A. tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. giảm dần từ Bắc vào Nam
C. tăng giảm không ổn định.
D. không tăng không giảm

Câu 3. Biên độ nhiệt năm thấp nhất là
A. Vinh.
B. Hà Nội.
C. Huế.
D. TP. Hồ Chì Minh

Câu 4. Nhiệt độ trung bình tháng I giữa Lạng Sơn và TP. Hồ Chí Minh chênh nhau bao nhiêu °C?
A. 11,5°C.
B. 12,5°C.
C. 13,5°C.
D. 14,5°C

Câu 5. Nhận xét nào sau đây sai về sự thay đổi nhiệt độ từ Bắc vào Nam?
A. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam
B. Biên độ nhiệt giảm dần từ Bắc vào Nam
C. Từ Vinh vào Quy Nhơn nhiệt độ có cao hơn một chút do ảnh hưởng của gió Lào
D. Nhiệt độ trung bình tháng VII có sự thay đổi đáng kể từ Bắc vào Nam

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap