42 câu hỏi Trắc nghiệm Địa lý về phần tổ chức lãnh thổ công nghiệp  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 42 câu hỏi Trắc nghiệm Địa lý về phần tổ chức lãnh thổ công nghiệp. Căn cứ vào Atlat trả lời câu hỏi đề ra, Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta.... Tài liệu có 6 trang mời các bạn tài về tham khảo.

Câu 1 :

Một trong những công cụ có hiệu quả nói chung nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp là :

A.

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

B.

Hình thành các vùng công nghiệp

C.

Xây dựng các khu công nghiệp tập trung

D.

Đẩy mạnh sự phát triển các trung tâm công nghiệp

Câu 2 :

Căn cứ Atlat trang 21, các trung tâm công nghiệp có quy mô từ 9-40 nghìn tỷ đồng/1 trung tâm ở Đồng bằng sông Cửu Long là :

A.

Sóc Trăng, Kiên giang

B.

Cần thơ, Cà Mau

C.

Long Xuyên, Kiên Lương

D.

Tân An, Mỹ tho

Câu 3 :

Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là:

A.

Sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn TNTN

B.

Khai thác lợi thế về VTĐL của nước ta

C.

Tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài

D.

Sử dụng hợp lí nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt KT- XH- MT

Câu 4 :

Căn cứ Atlat trang 21, các trung tâm công nghiệp lớn nhất duyên hải Nam Trung Bộ :

A.

Đà Nẵng, Quảng Ngãi

B.

Đà Nẵng, Phan thiết

C.

Đà Nẵng, Nha Trang

D.

Đà Nẵng, Quy Nhơn

Câu 5 :

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp nước ta do tác động của :

A.

Kết cấu hạ tầng và vị trí địa lí

B.

Tổng hợp các nhân tố

C.

Tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là khoáng sản

D.

Nguồn lao động có tay nghề và thị trường

Câu 6 :

Lâm Đồng thuộc vùng Tây Nguyên, nhưng trong quy hoạch công nghiệp lại thuộc vùng công nghiệp số :

A.

4

B.

5

C.

6

D.

3

 

Câu 7 :

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp có ranh giới xác định, chuyên sản xuất công nghiệp :

A.

Vùng công nghiệp

B.

Trung tâm công nghiệp

C.

Điểm công nghiệp

D.

Khu công nghiệp

Câu 8 :

Khu công nghiệp nước ta có không đặc điểm nào sau đây :

A.

Được hình thành từ những năm 90 của thế kỷ 20

B.

Các khu công nghiệp phân bố không đều theo lãnh thổ

C.

Có vai trò chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ công nghiệp

D.

Chủ yếu do nguồn vốn của nhà nước

Câu 9 :

Căn cứ Atlat trang 21, trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ

A.

Quãng Ngãi

B.

Quy Nhơn

C.

Nha Trang

D.

Bình Định

 

Câu 10 :

Quảng Ninh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, nhưng trong quy hoạch công nghiệp lại thuộc vùng công nghiệp số :

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap