40 bài tập trắc nghiệm phần biểu đồ  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

40 bài tập trắc nghiệm phần biểu đồ là tài liệu gồm có 40 bài trắc nghiệm liên quan tới như: biểu đồ về dân số, tỉ suất sinh tử, mật độ dân số... Các bạn xem trực tuyến 2 trong tổng số 9 trang cuả tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ về tham khảo nhé.

40 bài tập trắc nghiệm phần biểu đồ

Cho bàng sô liệu sau
Diện tích và dân số vùng nước ta năm 2006

Vùng Đồng bằng sông Hồng Tây Nguyên Đông Nam Bộ
Dân Số
(nghìn người)
18208 4869 12068
Diện tích
(Km2)
14863 54660 23608

Trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 1. Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là 
A. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên
B. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng
D. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Câu 2. Mật độ dân số là: 
A. tích giữa số dân và diện tích
B. Thương giữa số dân và diện tích 
C. Tổng giữa số dân và diện tích
D. Thương giữa diện tích và số dân

Câu 3. Vùng có mât độ dân cư thấp là do.
A. Trình độ kinh tế, tính chất các hoạt động kinh tế.
B. Đặc điểm dân cư và đô thị hóa.
C. Đất đai địa hình
D. Tất cả ý trên đúng

Câu 4. Phương hướng hiệu quả nhất cho vùng có mật độ dân cư thấp là: 
A. Phân bố lại dân cư và lao động 
B. Nâng cao trình độ tay nghề
C. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 
D. Xuất khẩu lao động

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap