30 bài tập trắc nghiệm và 10 bài tập tự luận về biểu đồ dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia 2017.  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

30 bài tập trắc nghiệm và 10 bài tập tự luận về biểu đồ dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia 2017. là tài liệu đề cập tới các biểu đồ số liệu về nhiệt độ, lượng mưa... Mời các bạn tham khảo.

Câu 1:
Bảng số liệu về nhiệt độ, lượng mưa, cân bằng ẩm các địa phương: 

Địa điểm

Lượng mưa

Khả năng bốc hơi

Cân bằng ẩm

Hà Nội

1.676 mm

989 mm

+ 687 mm

Huế

2.868 mm

1.000 mm

+ 1.868 mm

Tp Hồ Chí Minh

1.931 mm

1.686 mm

+ 245 mm

 

1.Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất so sánh Lượng mưa, Khả năng bốc hơi, Cân bằng ẩm các đia phương
A. Cột.
B. Đường.
C.Miền.
D. Kết hợp

2. Nhận xét nào sai đối với bảng số liệu trên.
A. Huế có lượng mưa và cân bằng ẩm cao nhất do lá chắn địa hình và tác động của gió mùa Đông Bắc.
B. TP.HCM có khả năng bốc hơi cao nhất ( 1686mm) vì càng vào Nam càng gần xích đạo, nhận được lượng nhiệt cao
C. Hà Nội có lượng mưa thấp nhất vì chủ yếu mưa vào mùa Đông.
D. Lượng mưa, độ ẩm và khả năng bốc  hơi của các địa điểm có sự chênh lệch nhưng không nhiều.

 Câu 2: Cho bảng số liệu: Diện tích gieo trồng cây CN lâu năm và hằng năm của nước ta từ 1995 – 2010
Đơn vị: nghìn ha

Năm

1995

2000

2005

2010

 

Cây CN lâu năm

902,3

1451,3

1633,6

1821,0

 

Cây CN hằng năm

716,7

778,1

861,5

846,0

 

 1.Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng cây CN lâu năm và hằng năm
A. Cột.
B. Đường.
C.Miền.
D. Kết hợp

2. Nhận xét nào sai đối với bảng số liệu trên
A. Diện tích cây công nghiệp lâu năm và hàng năm đều tăng trong giai đoạn trên.
B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm.
C. Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng nhẹ qua các năm : (gấp .....1.2.....lần)
D. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh qua các năm : (gấp .....1.4.....lần)

Câu 3: Sản lượng lương thực của cả nước, ĐBSCL và ĐBSH
Đơn vị: nghìn tấn

Năm

Toàn quốc

ĐBS Hồng

ĐBS CLong

2000

300,8

244,2

516,5

2005

448,0

414,0

1012,3

2010

427,6

477,0

1092,0

 1.Cho biết vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất so sánh sản lượng lương thực của cả nước, ĐBSCL và ĐBSH
A. Cột.
B. Tròn.
C.Miền.
D. Kết hợp

2. Nhận xét, nào đúng theo bảng số liệu trên
A. Sản lượng của cả nước : tăng gấp .....1.5...........lần
B. Sản lượng của ĐBSH: tăng gấp ..........1.9......lần
C. Sản lượng của ĐBSCL : tăng gấp .......2.2.........lần
D. Sản lượng lương thực của cả nước,  ĐBSCL và ĐBSH đều tăng trong giai đoạn trên

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap