Tổng hợp 500 câu hỏi địa lí 11 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tổng hợp 500 câu hỏi địa lí 11 có đáp án là tài liệu giúp học tốt môn địa lí lớp 11. Tài liệu gồm 33 trang, mời các bạn tham khảo.

1. Nợ nước ngoài của các nước phát triển ngày càng lớn do:
A. dân số gai tăng nhanh, mất cân đối giữa sản suất và tiêu dùng
B. những bất ổn về chính trị, xã hội làm sản xuất khôngn ổn định
C. sử dụng vốn vây không hiệu quả, năng suất lao động thấp
D. yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá

2. So với nước đang phát triển, nước phát triển có :
A. quy mô GDP lớn B. kim ngạch xuất khẩu lơn hơn
C. tỉ trọng của khu vực công nghiệp và xây dựng trong GDp lớn hơn
D. tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GDp lớn hơn

3. Nước Đông Nam Á nào sau đây có GDP bình quân đầu người cao, với thu nhập chủ yếu vào bán nguyên liệu thô với giá trị cao ?
A. Bru nây
B. Malaysia
C. In đô nê xi a
D. Xin ga po

4. So với các nước đang phát triển khác, cac NIC có đặc điểm
A. quy mô GPD lớn hơn
B. kim ngạch xuất khấu cao hơn
C. cơ cấu kinh tế có sự chuyển dich nhanh
D. tất cả đặc điểm trên

5. Tỉ trọng khu của khu vực nông_lam_ngư nghiệp trong GDP ở các nước đang phát triển cao hơn ở các nước phát triển do.
A. số lao động ở khu vực nông_lâm_ngư nghiệp nhiều hơn
B. có điều kiện tụe nhiên thuận lợi để phát triển nông _lâm_ngư nghiệp
C. sản xuất nông _lâm_ngư nghiệp được chú trọng phát triển hơn
D. trình độ công nghiệp hoá thấp hơn

6. Cuộc cách mạng khao học và công nghệ hiện đại diễn ra từ
A. nửa sau thế kỉ XIX
B. đầu thế kỉ XX
C. giữa thế kỉ XX
D. cuối the kỉ XX

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap