Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên ĐHSP Hà Nội  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016 - Đề đề xuất trường chuyên ĐHSP Hà Nội có thời gian làm bài 180 phút. Để có 7 câu, câu 1: Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình ngoại lực, câu 2: Tại sao ở các nước đang phát triển, đông dân, nông nghiệp được coi là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu, câu 3: Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ... Mời các bạn sử dụng đề thi miễn phí.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 11 năm 2016
Đề đề xuất trường chuyên ĐHSP Hà Nội

Câu 1: (3 điểm)

          a/ Phân tích mối quan hệ giữa các quá trình ngoại lực.

          b/

          Dựa vào hình vẽ trên, giải thích nguyên nhân hình thành và hoạt động của của các khu khí áp trong tháng 1.

Câu 2: (2 điểm)

          a/ Tại sao ở các nước đang phát triển, đông dân, nông nghiệp được coi là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

          b/ Vì sao người ta thường xây dựng các xí nghiệp luyện kim đen thành các xí nghiệp liên hợp?

Câu 3: (3 điểm)

          a/ Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

          b/ Giải thích hiện tượng mưa ngâu diễn ra ở Đồng Bằng Bắc Bộ.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap