Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 11 tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012 có 7 câu. đề thi này giúp ích cho các bạn ôn thi tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia. Các bạn sử dụng tài liệu miễn phí.

Đề thi chọn HSG môn Địa lý lớp 11
tỉnh Thái Nguyên năm học 2011 - 2012

 
Câu 1 (2,0 điểm)
Vào ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng ánh sáng như nhau, ngày ngày dài bằng đêm, tại sao?
 
Câu 2 (2,0 điểm)
Hãy kẻ tại bảng dưới đây, tính và ghi kết quả đã tính vào ô trống phù hợp:
Địa điểm Hà Nội (105oĐ) Niu Đêli (77oĐ) Junica (124oT)
Giờ quốc tế (GMT) 0h    
Ngày/th ng/năm 01/01/2012    

Câu 3 ( 3,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Xá
c định các phụ lưu lớn nhất, các chi lưu, các cửa sông đổ ra biển của hệ thống
sông Thái Bình.
b. Phân tích đặc điểm hệ thống sông Thái Bình.
 
Câu 4 (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau đây:
Một số chỉ số cơ bản của các trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới
CHỈ SỐ EU HOA KÌ NHẬT
BẢN
Dân số (triệu người - 2005) 459,7 296,5 127,7
GDP (tỉ USD - năm 2004) 12 690,5 11 667,5 4 623,4
Tỉ trọng trong xuất khẩu của thế giới (% - 2004) 37,7 9,0 6,25

Hãy cho biết EU, Hoa Kì, Nhật Bản có những điểm giống nhau và khác nhau gì giữa ba
chỉ số trên.
 
Câu 5 (4,0 điểm)
a. Nêu sự khác nhau để phát triển nông nghiệp của ba vùng tự nhiên ở Hoa Kì.

b. Vì sao nông nghiệp Hoa Kì hình thành nhiều ngành sản xuất chuyên canh với quy mô lớn.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap