Đề kiểm tra 1 tiết học kì II môn Địa lí 12 trường THPT chuyên Bình Long  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề gồm 33 bài tập trắc nghiệm và 1 bài tự luận bài kiểm tra 1 tiết thi trong 45 phút

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị sản xuất công nghiệp cả nước là vùng

A. Trung du và miền núi Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng
C. Tây Nguyên
D. Đông Nam Bộ

Câu 2: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du miền núi  Bắc Bộ với Tây Nguyên là

A. trình độ thâm canh
B. điều kiện về địa hình
C. điều kiện về đất đai, khí hậu
D. truyền thống sản xuất của dân cư

Câu 3: Cảng nào sau đây lại được xem như một cảng biển

A. Hải Phòng
B. Sài Gòn
C. Đà Nẵng                    
D. Vũng Tàu

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không phải là đặc điểm của hoạt động ngoại thương ở nước ta?

A. Tăng cường hội nhập vào thị trường khu vực và thị trường quốc tế

B. Thị trường phát triển nhanh, đa dạng hóa và đa phương hóa, đổi mới cơ chế quản lí theo hướng thông thoáng

C. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, cơ bản vẫn nhập siêu nhưng đã thay đổi bản chất

D. Tích cực gia nhập các tổ chức và khu vực quốc tế

Câu 5: Nguồn dầu mỏ của nước ta hiện nay được khai thác chủ yếu từ?

A. Bể trầm tích Nam Côn Sơn và bể trầm tích Nam Côn Sơn

B. Bể trầm tích Cửu Long và bể trầm tích Thổ Chu – Mã Lai

C. Bể trầm tích Sông Hồng và bể trầm tích Trung Bộ

D. Bể trầm tích Sông Hồng và bể trầm tích Thổ Chu – Mã Lai

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap