Đề kiểm tra 45 phút môn địa lí lớp 11 trương chuyên Bình Long năm học 2015 -2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra 45 phút môn địa lí lớp 11 trương chuyên Bình Long năm học 2015 -2016 là đề thi tự luận có 3 câu

Câu 1: (4 điểm)

a. Nêu các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế.

b. Biểu hiện cho thấy Việt Nam đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa?.

Câu 2 : (2 điểm) Trình bày một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội  của Mĩ La tinh?.

Câu 3 : (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau:

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

Năm

Số dự án

Vốn đăng kí (triệu USD)

1991

152

1292

1995

415

6937

1996

372

10164

1997

349

5591

2000

391

2839

2006

987

12004

a. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào nước ta giai đoạn 1991 – 2006.

b. Nhận xét tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn trên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap