Hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 350 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lí 11 là tài liệu gồm 358 câu hỏi trắc nghiệm về kiếm thức địa lí lớp 11. Một số kiến thức như: Braxin là nước có diện tích lớn, Nơi giàu khoáng sản của sơn nguyên Braxin ...

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11

 
Câu 1. Braxin là nước có diện tích lớn
A. thứ nhất Mỹ la tinh.                      
B. thứ ba châu Mỹ.

C. thứ tư thế giới.                              
D. Ý A và B.

Câu 2. Braxin là nước có diện tích lớn
A. thứ nhất Mỹ la tinh.                      
B. thứ hai châu Mỹ.

C. thứ năm thế giới.                            
D. Ý A và C.

Câu 3. Braxin là nước có diện tích lớn
A. thứ nhì Mỹ la tinh.                         
B. thứ ba châu Mỹ.

C. thứ năm thế giới.                            
D. Ý B và C.

Câu 4. Có diện tích đất đỏ badan rộng lớn thuận lợi cho trồng cây công nghiệp lâu năm nhất là cafê, cao su nằm ở
A. phía bắc sơn nguyên Braxin.
B. phía nam sơn nguyên Braxin.
C. phía đông nam sơn nguyên Braxin.
D. phí tây bắc sơn nguyên Braxin.

Câu 5. Nơi giàu khoáng sản của sơn nguyên Braxin là
A. phía đông bắc.                                 
B. phía đông nam.

C. vùng trung tâm.                               
D. phía tây nam.


Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap