Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016 - Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh có thời gian làm bài 180 phút, 5 câu hỏi. Các vấn đề được đề cập như: 22/6 là ngày dài nhất nhưng không phải là ngày nóng nhất trong năm ở bán cầu Bắc, sinh vật và đất có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiện quy luật địa đới của chế độ mưa.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016
Đề đề xuất trường THPT chuyên Bắc Ninh

Câu I (4 điểm)
1. Tại sao ngày 22/6 là ngày dài nhất nhưng không phải là ngày nóng nhất trong năm ở bán cầu Bắc? Phân tích tác động của nước đến địa hình bề mặt trái Đất.
2. Chứng minh sinh vật và đất có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tại sao đá mẹ và sinh vật là hai nhân tố quan trọng nhất tác động trực tiếp đến sự hình thành đất

Câu II (4 điểm)
1. Trình bày biểu hiện quy luật địa đới của chế độ mưa? Tại sao tính địa đới của vành đai mưa trên địa cầu lại bị phá vỡ?
2. Mực nước ngầm trên Trái Đất phụ thuộc vào các nhân tố nào? Tại sao trong tháng, thủy triều lớn nhất vào ngày không trăng và trăng tròn, nhỏ nhất vào ngày trăng thượng huyền và hạ huyền; trong một năm thủy triều có hai lần lớn là vào các ngày xuân phân và thu phân?

Câu III (4 điểm)
1. Phân tích các nguyên nhân làm thay đổi khí áp? Các đai khí áp có phân bố thành những vành đai liên tục không? Tại sao?
2. Tại sao trong khu vực hoạt động của gió Mậu Dịch vẫn có các hoàn lưu gió mùa và gió địa phương hoạt động?

Câu IV (3 điểm)
1. Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Phân tích các nguyên nhân gây biến động gia tăng dân số cơ học.
2. Cho bảng số liệu: Tỉ suất sinh, tỉ suất tử của dân số nước ta giai đoạn 1979 – 2013 (Đơn vị %0)
a. Tính tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta.
b. Nhận xét và giải thích về gia tăng dân số tự nhiên của nước ta gia đoạn 1979 - 2013

Câu V (5 điểm)
1. Phân biệt khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng thu nhập quốc gia (GNI). Tại sao phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ?
2. Cho bảng số liệu: Sản lượng đánh bắt và nuôi trồng của thế giới (Đơn vị: Triệu tấn)
a. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản phân theo ngành hoạt động của thế giới thời kì 1990-2013.
b. Từ biểu đồ rút ra những nhận xét và giải thích cần thiết. 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap