Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016 - đề chính thức có thời gian làm bài 180 phút. Đề có 5 câu, câu 1: chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến,câu 2: sự hình thành đất mang tính phát sinh và tổng hợp, câu 3: dải hội tụ nhiệt đới ... Mời các bạn tải đề thi về tham khảo.

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Địa lý lớp 10 năm 2016
Đề chính thức

Câu I (4,0 điểm)
1. Trình bày chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến. Phân tích tác động của lực Côriôlit đến hướng chuyển động của gió thường xuyên trên Trái Đất.
2. Chứng minh sự hình thành đất mang tính phát sinh và tổng hợp. Phân tích vai trò của sinh vật đối với sự hình thành đất.

Câu II (4,0 điểm)
1. Thế nào là lớp vỏ địa lí? Tại sao nói lớp vỏ địa lí mang tính tổng hợp và phát triển?
2. Trình bày quy luật hoạt động của dòng biển trong đại dương thế giới và ảnh hưởng của dòng biển đến khí hậu ven bờ.

Câu III (4,0 điểm)
1. So sánh dải hội tụ nhiệt đới và frông.
2. Vì sao độ ẩm tương đối của vùng cực và xích đạo đều cao nhưng ở xích đạo mưa nhiều còn ở cực mưa ít?

Câu IV (3,0 điểm)
1. Tại sao thời gian gần đây, các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân số thành thị nhanh hơn các nước phát triển ?
2. Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số nước ta có xu hướng giảm và sự mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lớn ?

Câu V (5,0 điểm)
1. Tại sao nói: “những tiến bộ của ngành giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới” ?
2. Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006 - 2013 (Đơn vị: triệu tấn)
a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản thế giới giai đoạn 2006 – 2013.
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản thế giới trong giai đoạn trên.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Địa lý lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap