45 câu hỏi và đáp án môn quản trị mạng  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 45 câu hỏi và đáp án môn quản trị mạng. Các vấn đề nhu: Mạng Client/server Network, cơ chế lọc khung, AD (Active Directory) ........ Mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Mạng Client/server Network là gì? Trình bày những ưu điểm, đặc điểm của mạng Client/server.

Câu 2: Trình bày hai cơ chế lọc khung (Frame Filtering) và Cơ chế nhận dạng khung (Frame Identification) của switch trong Vlan.

Câu 3: AD (Active Directory) là gì? Nêu chức năng và các thành phần của Active Directory?

Câu 4: Trình bày các phương pháp xác thực kết nối để đảm bảo an toàn trong truy cập từ xa (Remote Access server).

Câu 5: Nêu các loại thiết bị cơ bản sử dụng trong mạng LAN? Trình bày các đặc trưng cơ bản của Bridge?

Câu 6: Radius là gì? Mô tả quá trình hoạt động của Radius Server. Quá trình nhận thực và cấp quyền khi sử dụng Radius Server để xác thực kết nối cho truy cập từ xa.

Câu 7: Trình bày mô hình TCP/IP ở kiến trúc phân lớp.

Câu 8: Trình bày khái niệm ngắt (Interrupt)? Trình bày chu trình xử lý ngắt?

Câu 9: Nêu chức năng và đặc tính của bộ chuyển mạch (SWITCH)? Trình bày kiến trúc của bộ chuyển mạch (SWITCH). Trong kiến trúc này thành phần nào quan trọng nhất? Vì sao? Vẽ mô hình minh họa.

Câu 10: Vẽ sơ đồ và giải thích quá trình phân giải tên miền cntt.thanhnien.com.vn trên mạng internet.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Công nghệ thông tin lớp Đại học - cao đẳng
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap